Laureaci konkursu plastycznego Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki

V edycja konkursu plastycznego„Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki”

V edycja konkursu plastycznego„Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki”

2 czerwca uczniowie naszej szkoły oraz z ośmiu innych placówek Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego wzięli udział w uroczystej gali rozdania nagród w Augustowie. Była to już V edycja konkursu plastycznego „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki” organizowanego w ramach działań informacyjno-promocyjnych Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 realizowanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego w 2023 r. Prezentacja prac oraz wręczenie dyplomów i nagród laureatom urozmaiciła konferencję podsumowującą efekty wdrażania ww. programu w województwie podlaskim.

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych dwóch grup wiekowych: klasy I – III i IV – VI. Jego główną ideą było pokazanie korzyści płynących z wykorzystania środków unijnych na rzecz poprawienia wizerunku obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. Uczestnicy mieli za zadanie przedstawić, poprzez wybraną przez siebie technikę,  zmiany, jakie nastąpiły/nastąpią w gminach, w których mieszkają, dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych ze środków PO RYBY 2014-2020.

Zostało nadesłanych osiemdziesiąt prac z dziewięciu szkół. Podczas tegorocznej edycji konkursu wyłoniono trzynastu laureatów, w tym pięć laureatek z naszej szkoły.

W I grupie wiekowej (klasy I – III) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie zgłosił prace trojga uczniów kl. II b. Laureatką została uczennica klasy II b – Lena Kulesza, zajmując II miejsce i otrzymując 73 p. za pracę „Człowiek w świecie jezior”.

Natomiast w II grupie wiekowej, spośród sześciu prac zgłoszonych przez uczniów klas IV i V, wyróżniono aż cztery. Laureatkami II miejsca ex aequo zostały uczennice: Paulina Policha z kl. IV a (za pracę „Jezioro kiedyś i dziś”) oraz Julia Czarnecka z kl. IV b („Moje jezioro”), otrzymując po 72 p. Wyróżniono prace uczennic: Anety Muczyńskiej z kl. IV a („Przystań rybacka Rajgród”) i Amelii Glińskiej z kl. V („Bogactwo wód”), które uzyskały odpowiednio 68 i 67 p.

Na uwagę zasługuje różnorodność ujęcia tematu, technik plastycznych oraz wysoki poziom artystyczny prezentowanych prac. Nasze uczennice, malując, rysując czy wyklejając pomysłowe kolaże, stworzyły bogate w treść wizje jezior i ich „mieszkańców”, wskazując na bogactwo wód Jeziora Rajgrodzkiego. Potrafiły w ciekawy sposób zaprezentować zawody z nim związane.  Ukazały naturalny urok naszego jeziora, ale też potrafiły zauważyć zmiany, przekształcenia nabrzeża, którym uległo w ostatnich latach wskutek działania programu unijnego. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy wysokich wyników, a uczniów wszystkich klas zapraszamy do udziału w przyszłych edycjach konkursu.

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl