Dzień patrona szkoły

Dzień Patrona Szkoły

Dzień Patrona Szkoły

Dnia 30 maja 2023 r. w naszej szkole obchodziliśmy  Dzień Patrona Szkoły . Wspólnie celebrowaliśmy chwile wspomnień o Henryku Sienkiewiczu, jego życiu i bogatej twórczości. Coroczne uroczystości pozwalają pielęgnować piękną więź, łączącą już od najmłodszych lat uczniów naszej szkoły z tym wybitnym noblistą. Po krótkim wprowadzeniu dyrektor szkoły powitał zaproszonych gości, po czym nastąpiła część teatralna, w której uczniowie zaprezentowali sztukę pt. „Młodzi detektywi, czyli poszukiwacze przodków patrona rajgrodzkiej szkoły”. Autorami scenariusza tego przedstawienia byli pani Emilia  Skowronek oraz pan  Janusz Sobolewski. Z uwagi na formę spektaklu cała publiczność mogła próbować rozwikłać tytułową zagadkę, stąd też wszyscy uważnie przysłuchiwali się kolejnym fragmentom i scenom. Po części artystycznej nastąpiła uroczysta prezentacja repliki sztandaru. Dyrektor szkoły złożył serdeczne podziękowania fundatorom, którzy swoim wsparciem i zaangażowaniem przyczynili się do zakupu tego jakże ważnego i majestatycznego sztandaru stanowiącego o tożsamości i fundamentach naszej szkoły. Będzie on od tej pory elementem uświetniającym wszystkie najważniejsze uroczystości, zarówno o charakterze państwowym, religijnym jak i kulturalnym.

Podziękowania otrzymali: Ireneusz Gliniecki – Burmistrz Rajgrodu, Jacek Konieczny – Nadleśniczy Nadleśnictwa Rajgród,  Marcin Mikulski – PPHU ,,Jędruś ’’,  Łukasz Brzezicki –,,Kas-Bet’’, Wiesław Miliszewski – Usługi Finansowe – Rajgród, Andrzej Rękiewicz – PSP ,,Rarytas’’, Dariusz Gliński – Kompleksowa Obsługa Hodowców i Producentów – Spółka Jawna,  Adam Jasiński i Tomasz Bielawski – Tartak ,,Jawor’’, Jarosław Holak i Zenon Haraburda – S.C. Gospodarstwo Rybackie – Rajgród, Marzena Berner-Muczyńska – PHU ,, Sebro’’, Joanna Bielawska – Gościniec ,,Joanna’’ – Rajgród, Izabela Gryczkowska, Paweł Plaga, Beata i Paweł Policha, Marta i Bogdan Kaliccy, Arkadiusz Samsel.

Serdeczne podziękowania za zaangażowanie w pozyskanie środków finansowych, dzięki którym  był możliwy zakup repliki sztandaru szkoły, zostały skierowane do Sylwii Ciereszko – Przewodniczącej Rady Rodziców przy ZSP w Rajgrodzie, Agnieszki Dziądziak, Joanny Mulewskiej i Ewy Karwowskiej. Podziękowano również absolwentom szkoły z rocznika 1992, pracownikom szkoły, jak również uczniom obecnej klasy VII.

Ostatnim punktem obchodów Dnia Patrona było ogłoszenie wyników konkursów sienkiewiczowskich. W ramach tegorocznych obchodów  w naszej szkole zorganizowano  dwa konkursy pod hasłem „Śladami Noblisty – życie i twórczość Henryka Sienkiewicza”:  konkurs czytelniczy „Mistrz pięknego czytania” i konkurs ortograficzny. Główne  cele  obu konkursów to  popularyzowanie twórczości patrona szkoły – Henryka Sienkiewicza, kształcenie umiejętności pięknego czytania i interpretacji tekstu literackiego oraz podniesienie kompetencji ortograficznych uczniów. W konkursie czytelniczym uczniowie mieli za zadanie przeczytanie fragmentu książki Henryka Sienkiewicza, natomiast w  konkursie ortograficznym napisanie dyktanda ze słuchu. Uczniowie kl.IV-VI pisali fragment z  lektury „W pustyni i w puszczy”, zaś uczniowie kl.VII-VIII fragment z lektury „Krzyżacy”.

Laureaci konkursu czytelniczego:

Mistrzem pięknego czytania została Julita Witulewska vel Wróblewska z kl.V, II miejsce zajęła Weronika Krzyżewska również z kl.V, a trzecie Paulina Policha z kl.IVa.

Laureaci konkursu ortograficznego:

W kategorii kl.IV-VI

I miejsce zajęła Anna Perełka z kl.VI, II miejsce Julita Witulewska vel Wróblewska z kl.V, a trzecie Paulina Policha z kl.IVa. Wyróżnienie otrzymał Szymon Bazydło z kl.VI.

W kategorii kl.VII-VIII

I miejsce zajął Mikołaj Gryczkowski z kl.VII, II miejsce Krzysztof Więckowski również z kl.VII, a trzecie Oliwier Bielawski także z kl.VII. Wyróżnienie otrzymała Zofia Sobocińska z kl.VIIIa.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali burmistrz Rajgrodu – pan Ireneusz Gliniecki i nadleśniczy Nadleśnictwa Rajgród –  pan Jacek Konieczny. Ten podniosły i jednoczący w swoim charakterze dzień upłynął wszystkim zebranym gościom w przyjemnej i uroczystej atmosferze. Lokalny patriotyzm i wspomnienia o korzeniach stanowią nieodłączny element życia szkoły, a uczniowie i nauczyciele kultywują co roku pamięć o swoim patronie –  Henryku Sienkiewiczu. W 2023 roku odbyło się to w połączeniu z  prezentacją nowej repliki sztandaru, co uczyniło tę rocznicę jeszcze bardziej wzniosłą i nadzwyczajną.

Wszystkim obecnym gościom dziękujemy za przybycie.

Małgorzata Wiśniewska, Anna Sobocińska

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: