Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

PRZERWA Z KSIĄŻKĄ

PRZERWA Z KSIĄŻKĄ

PRZERWA Z KSIĄŻKĄ

Co daje nam czytanie?

Umiejętność czytania jest przydatna w każdym obszarze naszego życia. To najważniejszy element funkcjonowania w społeczeństwie. Czytanie od najmłodszych lat jest dobrą podstawą do szybszego przyswajania wiedzy, a także przynosi wiele korzyści w późniejszym życiu zawodowym.

Czytanie ma wiele zalet,  warto wciąż o nich przypominać, nie tylko dzieciom, ale także ich rodzicom.

Zatem dlaczego warto czytać?

Czytanie to: świetne ćwiczenie dla naszego mózgu, uczy myślenia, wzbogaca słownictwo, wpływa pozytywnie na umiejętność pisania, służy poznawaniu dziedzictwa kulturowego i budowaniu własnej tożsamości, poprawia koncentrację i pamięć, rozwija wyobraźnię. rozwija empatię i postawy prospołeczne. zmniejsza poziom stresu oraz pomaga budować relacje, daje satysfakcję i zabija nudę.
 Dzieci, którym się czyta i które czytają regularnie lepiej się rozwijają, ich możliwości intelektualne się zwiększają, zdobywają drogocenne nawyki, które będą przydatne w dorosłym życiu. Ponadto dziecko, któremu się czyta czuje się ważne, kochane, a to niezwykle cenne – bezcenne!

Takie argumenty mogą chyba tylko zachęcić nas do tego, żeby czytać jak najwięcej, prawda?

Konkluzja jest prosta: warto czytać i zachęcać do czytania na różne sposoby.

Dlatego też, aby zachęcić uczniów naszej szkoły do aktywnego czytelnictwa, biblioteka szkolna organizuje akcję pod tytułem
 PRZERWA Z KSIĄŻKĄ – ZRÓBMY SOBIE PRZERWĘ NA CZYTANIE.  Celem akcji jest rozwijanie nawyku czytania oraz pokazanie, że książka jest dobrym sposobem na spędzanie wolnego czasu.

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: