EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

Informujemy, że dnia 28 maja 2024 r. odbędzie się egzamin teoretyczny na Kartę Rowerową dla uczniów naszej szkoły.

Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie klas IV (osoby, które ukończyły 10 lat) i uczniowie klas V- VIII, którzy nie posiadają jeszcze Karty Rowerowej.

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą procedurą:

  1. Uczeń powinien pobrać od nauczyciela zajęć TECHNIKA Arkusz Zaliczeń Ucznia.
  2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe.
  3. Uzyskać wpis (zgodę) rodziców lub prawnego opiekuna.
  4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.
  5. Zgłosić się do nauczyciela zajęć TECHNIKA  nie później niż na dwa dni przed terminem egzaminu z wypełnionym Arkuszem zaliczeń ucznia oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
  6. Uczestniczyć w teoretycznych zajęciach szkoleniowych przygotowujących do zaliczeń.
  7. Przystąpić do sprawdzianu (egzaminu) teoretycznego.
  8. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do egzaminu praktycznego z jazdy na własnym lub szkolnym rowerze na placu manewrowym (rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym).
  9. Po pozytywnym zdaniu egzaminu zgłosić się po upływie tygodnia od daty egzaminu, do sekretariatu szkoły, po odbiór dokumentu – KARTY ROWEROWEJ.

Uczniowie chętni do przystąpienia do egzaminu na kartę rowerową zgłaszają swój udział do nauczyciela TECHNIKI do dnia 10 maja 2024 r.

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: