NASI W FINALE KONKURSU

NASI W FINALE WOJEWÓDZTWA

NASI W FINALE WOJEWÓDZTWA

WYNIKI I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO „WSZYSTKO O LESIE”

W lutym otrzymaliśmy pozytywną wiadomość, iż nadzieje nie okazały się płonne i będziemy reprezentowali naszą szkołę w finałach wojewódzkich I Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego „Wszystko o lesie”. Był to konkurs zorganizowany przez Nadleśnictwo Dojlidy z okazji 100. rocznicy powstania Lasów Państwowych, który miał na celu upowszechnianie wiedzy przyrodniczo-leśnej, podnoszenie świadomości społeczeństwa o odpowiedzialnym korzystaniu z lasu oraz zainspirowanie do działań artystycznych na rzecz promocji ochrony środowiska naturalnego.

Do drugiego etapu konkursu wpłynęło aż 178 prac z 33 szkół naszego województwa. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców w sześciu kategoriach z podziałem na prace plastyczne i fotograficzne. W ocenie prac uwzględniono kreatywność, walory estetyczne, zgodność z kategorią i czytelność przekazu. Na podstawie przyznanej punktacji wyłoniono zwycięzców i osoby wyróżnione.

25 kwietnia miało miejsce oficjalne wręczenie nagród i dyplomów w szkółce leśnej „Orzechówka” w Ponikle. Już przekraczając progi budynku, można było dostrzec prace konkursowe. Uczniowie z niecierpliwością przemierzali pomieszczenia wystawowe, by odszukać swoje dzieła. Podczas oczekiwań na oficjalną część uroczystości zostaliśmy poproszeni o udzielenie wywiadu do Radia Białystok, którego reporter – Grzegorz Pilat – dopytywał młodych artystów o ich prace. Dzieci, nieco stremowane, podawały tematy swoich prac, opowiadały o inspiracjach oraz technikach, które wykorzystali podczas ich wykonywania.

Oficjalną część spotkania rozpoczął przedstawiciel Nadleśnictwa Dojlidy – Mariusz Pawluczuk, a przewodniczyli mu: nadleśniczy Nadleśnictwa Dojlidy – Maciej Dawidziuk oraz organizatorka konkursu – Maria Stypułkowska, którzy przybliżyli zebranym ideę konkursu oraz wyrazili wdzięczność za tak duże zaangażowanie młodzieży z całego województwa. Serdecznie powitali zebranych gości, wśród których byli przedstawiciele: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz Biebrzańskiego Parku Narodowego. Odczytane zostały także listy gratulacyjne przesłane przez ministerstwa patronalne, m. in. od Minister Edukacji i Nauki.

Wręczenie nagród rozpoczęły dwie dodatkowe kategorie, w których została wyróżniona także nasza szkoła. Pierwszą z nich otrzymaliśmy jako jedna z trzech szkół z największą liczbą reprezentantów (12 zgłoszonych prac). Drugą była nagroda indywidualna dla opiekunów z największą liczbą podopiecznych zgłoszonych do konkursu. Otrzymała ją Emilia Skowronek. Tym miłym akcentem rozpoczęto wręczanie nagród indywidualnych twórcom prac wystawowych. Otrzymali je kolejno przedstawiciele poszczególnych kategorii. Nasza grupa, co nie uszło uwadze prowadzących, silnie reprezentowana, zdobyła aż pięć wyróżnień w kategorii B – świat dzikich zwierząt/ ptaków.

Wśród osób wyróżnionych znaleźli się uczniowie klasy V a:

Szymon Kotowski za wykonanie sznurkiem kolażu „Kuny leśnej”,

Wiktoria Krzyżewska za rysunek ołówkiem „Sarny w lesie”,

Maja Niedzwiedzka  – rysunek „Zająca szaraka”,

a także klasy Vb:

Antoni Miliszewski za pracę pt. „Mroczny wilk” (pastele olejne),

Magdalena Supińska za kolaż – „Bocian”.

Natomiast największy sukces przypadł w udziale uczennicy klasy VIIMartynie Dziądziak, która zajęła I miejsce w kategorii C – świat roślinności/ świat wodny, prezentując fotografię  pt. „Dzika szyszka”. Uczniowie za swoje osiągnięcia otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy oraz gromkie brawa, wzięli także udział w sesji fotograficznej. Dodatkową gratyfikacją dla zwycięzców jest umieszczenie wpisu o zajęciu I – III miejsca w konkursie wojewódzkim na świadectwie, co w przyszłości będzie miało wpływ na rekrutację do szkoły średniej, podnosząc ogólną punktację uczennicy naszej szkoły.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy mogli kontynuować zwiedzanie wystawy prac, a także obejrzeć szkółkę leśną, następnie posilić się przy wspólnym ognisku oraz napić ciepłych napojów. Na zainteresowanych przyrodą, których nie brakowało, czekało stoisko, przy którym można było rozwiązać quiz dotyczący ssaków naszych lasów czy określić rodzime gatunki drzew, a także obejrzeć okazałe poroża. Był to też czas na integrację z rówieśnikami na świeżym powietrzu.

Wszyscy zadowoleni powrócili do szkoły. Z uśmiechami na twarzach opowiadali o wrażeniach tego dnia. Przywieźli wywalczony wspólnymi siłami podarunek – piękny karmnik, który niebawem ozdobi szkolne otoczenie. Będzie to niejako prowokacją do rozwijania zainteresowań przyrodniczych uczniów, włączenia w to grono jak największej liczby osób, a być może w przyszłości przyczyni się nawet do osiągania podobnych sukcesów w konkursach przyrodniczych… Miejmy taką nadzieję.

Emilia Skowronek

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: