GMINNE KONKURSY

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW GMINNYCH

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW GMINNYCH

W czwartek 9 maja 2024 r. w Zespole  Szkolno – Przedszkolnym w Rajgrodzie odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Życiu i Działalności Romualda Traugutta. Celem konkursu było zapoznanie uczniów z życiem i działalnością Romualda Traugutta w kontekście uchwalonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roku 2024 – Rokiem Romualda Traugutta oraz upamiętnienie 160. rocznicy jego śmierci. Organizatorami konkursu byli: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rajgrodzie oraz  Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie.

W konkursie udział wzięło 22 uczniów ze szkół podstawowych w Rajgrodzie i Rydzewie.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Katarzyna Truszkowska- nauczyciel SP w Rajgrodzie, Anna Arciszewska- dyrektor BP, Anna Sobocińska- nauczyciel SP w Rajgrodzie oraz Bożena Kuczyńska- nauczyciel SP w Rydzewie, która po sprawdzeniu testów, wydała następujący werdykt:

I miejsce – Paulina Policha kl. V A –  SP Rajgród

II miejsce – Oliwia Toczyłowska kl. VIII – SP Rajgród

III miejsce – Olaf Milewski kl. VII – SP Rajgród

Wyróżnienia otrzymali:

Filip Jermak kl. VI – SP Rydzewo

Jan Maciej Bukowski kl. VIII – SP Rydzewo

Mikołaj Gryczkowski kl. VIII – SP Rajgród

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbyło się tego samego dnia co konkurs.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy, a laureatom – gratulujemy.

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „Powstanie styczniowe oczami dziecka”

7 maja 2024 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rajgrodzie odbyła się ocena prac, które wpłynęły na konkurs plastyczny „Powstanie styczniowe oczami dziecka”.

Prace konkursowe oceniała komisja w składzie:

Halina Szymanowska – nauczyciel SP w Rajgrodzie, Małgorzata Wiśniewska – nauczyciel SP w Rajgrodzie, Marzanna Zawadzka – nauczyciel SP w Rajgrodzie oraz Anna Arciszewska- dyrektor BP w Rajgrodzie.

Komisja przyznała następujące miejsca w konkursie

I miejsce – Bartosz Karwowski kl. II- SP Rydzewo

II miejsce – Laura Fidura kl. IV- SP Rydzewo

III miejsce –  Dawid Karpiński kl. II – SP Rajgród

Wyróżnienia otrzymali:

Maja Jermak- kl. I – SP Rydzewo

Lilia Gaińska – kl. I B – SP Rajgród

Podczas podsumowania  konkursu plastycznego i wiedzowego obecny był dyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego Andrzej Graczewski, który skierował do wszystkich uczestników słowa uznania i pogratulował laureatom wręczając nagrody i dyplomy.

Wszystkim uczestnikom, nauczycielom ich przygotowującym oraz rodzicom wspierającym serdecznie dziękujemy, a laureatom – gratulujemy!

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: