Podlaskie Inicjatywy Lokalne

„Jeżyki” i „Tygryski” wezmą udział w projekcie „Dobrze się bawię i rozwijam się manualnie”

„Jeżyki” i „Tygryski” wezmą udział w projekcie „Dobrze się bawię i rozwijam się manualnie”

Grupa nieformalna pn. „Przyjaciele przedszkolaków” pozyskała mikrodotację w wysokości 6700 zł w konkursie „Podlaskie Inicjatywy Lokalne”. Wniosek autorstwa nauczycielki wychowania przedszkolnego znalazł się wśród 26 najwyżej ocenionych przez ekspertów.

W ramach grantu w grupach „Jeżyki” i „Tygryski” realizowany będzie projekt „Dobrze się bawię i rozwijam się manualnie”. Dzieci uczęszczające do wymienionych grup przedszkolnych wezmą udział w nieodpłatnych zajęciach (2 zajęcia ceramiczne oraz 6 zajęć sensoplastycznych). Pierwsze zajęcia odbędą się w czerwcu, kolejne po wakacjach – we wrześniu i październiku.

Sfinansowano z projektu PODLASKIE INICJATYWY LOKALNE ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Regionalnym Operatorem projektu jest FUNDACJA OKNO NA WSCHÓD.

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl