UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

21 czerwca 2024 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania przez dyrektora Andrzeja Graczewskiego zgromadzonych gości: Burmistrza Rajgrodu Pana Adriana Arasimowicza, Zastępcę Burmistrza Rajgrodu Panią Beatę Kotarską, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rajgrodzie Pana Jarosława Matysiewicza, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rajgrodzie Pana Artura Nikonowicza, Przewodniczącego komisji oświaty i spraw społecznych Rady Miejskiej w Rajgrodzie Pana Waldemara Perełka, Przewodniczącą Rady Rodziców ZSP w Rajgrodzie Panią Martę Kalicką, rodziców, dzieci oraz nauczycieli.

Następnie dyrektor ZSP w swoim przemówieniu podkreślił, jak ważny i owocny był mijający rok szkolny, dziękując uczniom za ich wysiłek, pracowitość, systematyczność i osiągnięcia w nauce oraz nauczycielom za ich zaangażowanie. Wyrazy uznania skierował również do rodziców za wsparcie swoich dzieci oraz wszelkie działania wspierające szkołę.

W uroczystości po raz ostatni uczestniczył poczet sztandarowy w składzie: Filip Wierzbicki, Karolina Gryczkowska i Luiza Chwalińska, by tuż po odśpiewaniu hymnu narodowego przez zebranych, po doniosłym zaprzysiężeniu, złożyć ten honorowy obowiązek na ręce młodszych kolegów: Olafa Milewskiego, Martyny Dziądziak oraz Weroniki Zabłockiej.

Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród i wyróżnień dla najlepszych uczniów. Dyrektor oraz wychowawcy nagrodzili uczniów za ich wybitne wyniki w nauce, zaangażowanie społeczne oraz sukcesy sportowe. Tegoroczny tytuł oraz nagrodę NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA SZKOŁY otrzymał Mikołaj Gryczkowski, natomiast tytuł PRYMUSA SZKOŁY zdobyła Julita Witulewska vel Wróblewska. Osiemnaścioro uczniów wyróżniających się w nauce, którzy dzięki swojej pracowitości i systematyczności osiągnęli wysokie średnie, otrzymało stypendia Dyrektora Szkoły: Wiktoria Krzyżewska, Olaf Gryczkowski, Oliwia Michałowska, Nadia Gryczkowska, Tomasz Karwowski, Maja Karwowska, Alicja Ostapowicz, Anita Supińska Anita, Aleksandra Kapla, Szymon Kotowski, Paulina Zabłocka, Weronika Zabłocka, Luiza Chwalińska, Karolina Gryczkowska, Weronika Jankowska, Olaf Milewski, Filip Zawistowski, Wojciech Chrościelewski. Dyrektor Andrzej Graczewski podkreślił jak duży trud musieli włożyć uczniowie w zdobywanie wiedzy na tak wysokim poziomie.

Również Burmistrz i Rada Miejska w Rajgrodzie wręczyli stypendia naukowe dla uczniów klas IV-VIII, które otrzymało czternaścioro uczniów: Klaudia Chomiczewska, Paulina Policha, Kamila Grzymkowska, Zuzanna Miller, Julia Gutowska, Dominika Bielawska, Julita Witulewska vel Wróblewska, Weronika Krzyżewska, Aleksandra Gryczkowska, Anna Perełka, Martyna Dziądziak, Mikołaj Gryczkowski, Krzysztof Więckowski oraz Krzysztof Bućko.

Po najdłuższej części, podsumowującej pracę w roku szkolnym 2023/2024, nastąpiło uroczyste ślubowanie uczniów klas ósmych oraz pożegnanie szkoły przez przedstawicieli ósmoklasistów: Maję Karwowską i Krzysztofa Więckowskiego.

W trakcie uroczystości była również okazja by podziękować księdzu Sebastianowi, za każdą chwilę spędzoną w naszej szkole, dla nas i z nami. Pani Emilia Skowronek w imieniu całej społeczności szkolnej: uczniów, rodziców oraz nauczycieli i pracowników szkoły podziękowała księdzu za współpracę i życzyła opieki Matki Bożej w dalszej pracy duszpasterskiej w nowej parafii. Drogi Księże, serdecznie dziękujemy za wszystko, będziemy Cię bardzo miło wspominać i liczymy, że jeszcze się spotkamy!

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali uczniom osiągnięć i życząc udanych wakacji.

Wszystkim uczniom życzymy udanego wypoczynku oraz powrotu z nową energią i zapałem na kolejny rok szkolny!

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl