Informacja dotycząca opłat za obiady 2022/23

Obiady liczone są każdego dnia. Obiad ucznia nieobecnego w szkole (nie korzystającego z obiadu) jest odliczany, na koniec miesiąca każdy uczeń otrzymuje informację o ilości zjedzonych obiadów oraz kwotę do zapłaty.

Wpłaty za obiady proszę dokonywać na konto do 10 dnia następnego miesiąca, koszt jednego obiadu 9,50 zł.

Dane do przelewu:

Dom Kultury w Rajgrodzie

ul. Warszawska 9

19-206 Rajgród

Nr rachunku:  89 8768 0003 3900 0417 2000 0060

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl