Zabawa przedszkolaków na dywanie. Na pierwszym planie zbliżenie na zabawkowe samochodziki.

Ramowy Rozkład Dnia

Ramowy Rozkład Dnia

GRUPA „TYGRYSKI” 4 LATKI

6:45 – 7:45Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe
7:45- 8:00 Zabawy ruchowe
8:00 – 8:15Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku
8:15 – 9:15 Śniadanie
9:15 – 09:45Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego
09:45 – 10:00Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia do ogrodu przedszkolnego/na spacer/ , nauka samodzielnego zakładania odzieży w szatni
10:00 – 11:00Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki
(w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach)
11:00 – 11:15Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku
11:15 – 11:45Obiad
11.45 – 12.00Odpoczynek /bajkoterapia /muzykoterapia/
12:00 – 12.30Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, obserwacja pedagogiczna  
12.30 – 12:45Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe. Zabawy ruchowe Rozchodzenie się dzieci.

GRUPA „JEŻYKI” 3 LATKI

6:45 – 8:00Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe
8:00 – 8:20 Zabawy integracyjne
8:20 – 8:45Zajęcia taneczne, gimnastyka
8:45 – 9:00Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku
9:15– 9:45Śniadanie
9:45 – 10:15Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego
10:15 – 10:30Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia do ogrodu przedszkolnego/na spacer/ , nauka samodzielnego zakładania odzieży w szatni
10:30 – 11:30Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki
(w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach)
11:30 – 11:45Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku
11:45– 12:15Obiad
12:15-12:30Odpoczynek, bajkoterapia/muzykoterapia
12:30 – 12:45Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna. Zabawy ruchowe Rozchodzenie się dzieci

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl