Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021
Przewodnicząca samorządu uczniowskiego: Lidia Rutkowska
Zastępca przewodniczącej: Julia Dziądziak
Sekretarz: Przemysław Stefanowski

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego – p. Anna Sobocińska, Małgorzata Wiśniewska.