Baner prezentujący zebranie rady pedagogicznej, członkowie siedzą przy stole.

Rada pedagogiczna w roku szkolnym 2021/2022

Rada pedagogiczna w roku szkolnym 2021/2022

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rajgrodzie: Andrzej Graczewski

Imię i Nazwisko nauczyciela
Nauczany przedmiot
Barbara Darkowska język polski, WDŻ, edukacja dla bezpieczeństwa
Emilia Skowronek język polski, plastyka
Danuta Kraużlis matematyka, fizyka
Anita Smokowska język angielski
Katarzyna Truszkowska historia, WOS
Kamil Bąk informatyka
ks. Janusz Lisowski religia
ks. Sebastian Margiewicz religia
Halina Szymanowska fizyka, matematyka
Wiesława Tauber język niemiecki
Marta Miller język angielski
Marzanna Zawadzka geografia
Elżbieta Modzelewska chemia, biologia
Sebastian Miller wychowanie fizyczne
Jan Modzelewski wychowanie fizyczne
Małgorzata Wiśniewska bibliotekarz, technika
Katarzyna Wójcicka oligofrenopedagogika
Ewa Tokarzewska oligofrenopedagogika
Jolanta Rejkiewicz pedagog szkolny
Marianna Klimaszewska zajęcia świetlicowe
Halina Jęczelewska zajęcia świetlicowe
Anna Sobocińska język polski
Bożena Kuczyńska przyroda
Wiesława Zimińska biologia
Beata Andryszczyk psycholog szkolny
Iwona Milewska logopeda szkolny, język rosyjski
Bożena Muczyńska edukacja wczesnoszkolna
Joanna Zawadzka edukacja wczesnoszkolna, muzyka
Sylwia Sokólska edukacja wczesnoszkolna
Wioleta Królewicz religia
Agata Liżewska edukacja przedszkolna
Karolina Formejster edukacja przedszkolna
Ewa Budzińska edukacja przedszkolna
Karolina Formejster edukacja przedszkolna

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: gimraj@wp.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69