Baner prezentujący zebranie rady pedagogicznej, członkowie siedzą przy stole.

Rada pedagogiczna w roku szkolnym 2023/2024

Rada pedagogiczna w roku szkolnym 2023/2024

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rajgrodzie: Andrzej Graczewski

Imię i Nazwisko nauczyciela
Nauczany przedmiot
Barbara Darkowska język polski, WDŻ, edukacja dla bezpieczeństwa
Emilia Skowronek język polski, plastyka
Danuta Kraużlis matematyka
Anita Smokowska język angielski
Katarzyna Truszkowska historia, WOS
Kamil Bąk informatyka, wychowanie fizyczne
ks. Sebastian Margiewicz religia
Halina Szymanowska fizyka, matematyka
Marta Kłos język niemiecki, informatyka
Marta Miller język angielski
Marzanna Zawadzka geografia
Elżbieta Modzelewska chemia
Sebastian Miller wychowanie fizyczne
Małgorzata Gorlo-Obrycka matematyka, przyroda, zajęcia świetlicowe
Małgorzata Wiśniewska bibliotekarz, technika
Katarzyna Wójcicka wychowanie przedszkolne
Ewa Tokarzewska edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe
Jolanta Rejkiewicz pedagog, pedagog specjalny
Emila Andryszczyk psycholog szkolny
Małgorzata Matysiewicz wychowanie przedszkolne
Anna Sobocińska język polski
Ewa Budzińska wychowanie przedszkolne
Wiesława Zimińska biologia
Barbara Kijko edukacja wczesnoszkolna
Bożena Muczyńska edukacja wczesnoszkolna
Joanna Zawadzka edukacja wczesnoszkolna, muzyka
Sylwia Sokólska edukacja wczesnoszkolna, język angielski
Katarzyna Zdanowicz wychowanie przedszkolne
Wioletta Królewicz religia