Wyniki egzaminów gimnazjalnych

Egzamin Gimnazjalny 2016/2017

Część humanistyczna

Język polski
L.p. Imię i Nazwisko Wynik
1. Mateusz Babul
94 %
2. Julia Nietupska
94 %
3. Małgorzata Wołyniec
94 %
4. Kinga Dekanowska
91 %
5. Bartosz Graczewski
88 %
6. Bartłomiej Policha
88 %
7. Ewelina Supińska 88 %
Historia i WOS
1. Mateusz Babul
100 %
2. Ewelina Supińska
94 %
3. Michał Oleksy
94 %
4. Dawid Czyżewski
91 %
5. Paulina Fiedorow
81 %

Egzamin Gimnazjalny 2016/2017

 Część matematyczno – przyrodnicza

Matematyka
L.p. Imię i Nazwisko Wynik
1. Mateusz Babul
100 %
2. Ewelina Koniecko
93 %
3. Ewelina Supińska
90 %
4. Małgorzata Wołyniec
83 %
5. Beata Pogorzelska
83 %
Przedmioty przyrodnicze
1. Mateusz Babul
96 %
2. Ewelina Supińska
93 %
3. Małgorzata Wołyniec
82 %
4. Ewelina Koniecko
75 %
5. Beata Pogorzelska 71 %

Egzamin Gimnazjalny 2016/2017

 Część z języka obcego nowożytnego

Język angielski poziom podstawowy
L.p. Imię i Nazwisko Wynik
1. Mateusz Babul
100 %
2. Beata Pogorzelska
98 %
3. Aleksandra Muczyńska
90 %
4. Michał Oleksy
88 %
5. Kamil Prostko
85 %
Język angielski poziom rozszerzony
1. Mateusz Babul
98 %
2. Beata Pogorzelska
85 %
3. Patryk Gibniewski
73 %