Ceremoniał pocztów sztandarowych

Dnia 4.04.2019 r. delegacja 9 uczniów naszej szkoły wzięła udział w warsztatach organizowanych przez CEN w Suwałkach pt. „Ceremoniał pocztów sztandarowych” – warsztaty odbyły się w Szkole Podstawowej w Bargłowie. Podzielone były na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej przekazane zostały podstawowe informacje dotyczące pocztu sztandarowego. W części praktycznej zwrócono uwagę na postawy, komendy i chwyty sztandarem. Uczniowie ćwiczyli poszczególne komendy dla pocztu sztandarowego. Warsztaty były bardzo przydatne. Dzięki nim przypomniane zostało o roli i zadaniach jakie spełnia poczet sztandarowy podczas obchodzonych uroczystościach szkolnych.

Joanna Zawadzka