Rada pedagogiczna w roku szkolnym 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rajgrodzie: Andrzej Graczewski

Imię i Nazwisko nauczyciela
Nauczany przedmiot
Barbara Darkowska język polski, WDŻ, edukacja dla bezpieczeństwa
Teresa Stryjecka język polski,
Danuta Kraużlis matematyka, fizyka
Anita Smokowska język angielski
Katarzyna Truszkowska historia, WOS
Arkadiusz Klimaszewski matematyka, informatyka
ks. Janusz Lisowski religia
ks. Michał Maciejewski religia
Halina Szymanowska fizyka, matematyka
Wiesława Tauber język niemiecki
Marta Miller język angielski
Marzanna Zawadzka geografia
Elżbieta Modzelewska chemia, biologia
Sebastian Miller wychowanie fizyczne, WOS
Jan Modzelewski wychowanie fizyczne
Małgorzata Wiśniewska bibliotekarz, technika
Jolanta Rejkiewicz pedagog szkolny
Marianna Klimaszewska zajęcia świetlicowe
Halina Jęczelewska zajęcia świetlicowe
Anna Sobocińska język polski
Małgorzata Gorlo-Obrycka matematyka, przyroda
Wiesława Zimińska biologia
Martyna Czubajko psycholog szkolny
Iwona Milewska logopeda szkolny, język rosyjski
Bożena Muczyńska edukacja wczesnoszkolna
Joanna Zawadzka edukacja wczesnoszkolna, muzyka
Sylwia Sokólska edukacja wczesnoszkolna
Emilia Skowronek język polski, plastyka
Magdalena Sieńkowska język angielski
Wioleta Królewicz religia
Ewa Budzińska edukacja przedszkolna
Karolina Formejster edukacja przedszkolna
Agata Liżewska edukacja przedszkolna