Choinka

Piękne drzewo choinkowe stoi na górnym korytarzu. Dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz uczniowie dziękują panu Arkadiuszowi Malinowskiemu zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Rajgród za podarowanie drzewa. Ozdoby na choinkę wykonywali uczniowie na zajęciach technicznych z panią Teresa Stryjecką.

Teresa Stryjecka