Pasowanie na ucznia

Pasowanie na ucznia

W poniedziałek 4 listopada 2019 roku w naszej szkole odbyła się Uroczystość Pasowania na uczniów klasy pierwszej. Każde dziecko rozpoczynające naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej czeka  z wielką niecierpliwością na moment, gdy zostanie pasowane na pełnoprawnego ucznia. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. Do tej uroczystości przygotowywali się od pierwszych dni nauki szkolnej. Poznawali swoje prawa i obowiązki. Zapoznali się zasadami zachowania panującymi w szkole. Uczyli się wierszyków oraz piosenek. Na ceremonię przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Rajgród Pan Ireneusz Gliniecki, Sekretarz Gminy Pan Piotr Milewski, pedagog szkolny Pani Jolanta Rejkiewicz, rodzice pierwszoklasistów,  klasy II i III oraz nauczyciele. Uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej rozpoczęła się wystąpieniem Dyrektora szkoły Pana Andrzeja Graczewskiego, który powitał wszystkich zebranych. By oddać podniosły i uroczysty nastrój uroczystości uczniowie klasy III zatańczyli poloneza. Następnie uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania. Aktu Pasowania na Ucznia symbolicznym ołówkiem dokonał Pan Dyrektor Andrzej Graczewski. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, które wręczył Burmistrz oraz upominki. Następnie uczniowie udali się do swojej sali na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Naszym pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy!

Sylwia Sokólska

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: