Jasełka 2020

 

Doroczną tradycją naszej szkoły jest organizowany od 15 lat w jej budynku Dekanalny Przegląd Jasełek. Tego dnia, w pięknej bożonarodzeniowej scenerii, zbierają się szkoły z pobliskich dekanatów, by wziąć udział w konkurencjach nawiązujących do tradycyjnych przedstawień mówiących o narodzinach Pana, zapoczątkowanych przez św. Franciszka z Asyżu.

11 stycznia, w wypełnionej po brzegi hali rajgrodzkiej szkoły, odbył się XXVI Dekanalny Przegląd Jasełek. Uroczystość rozpoczął krótkim wstępem ks. Maciej Cieślukowski. Następnie uczniowie: Urszula Dylewska i Marcin Policha zapowiadali występy poszczególnych grup konkursowych. Publiczność mogła podziwiać przedstawienia ośmiu zespołów ze szkół w Rajgrodzie, Bełdzie, Łabętniku, Rydzewie, Kroszewie, Tajnie Starym, Wiśniowie Ełckim i Sypitkach. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas najmłodszych przygotowani przez nauczycielki: Joannę Zawadzką i Ewę Tokarzewską. Mali wykonawcy zaprezentowali tradycyjną szopkę przeplataną szeregiem kolęd, począwszy od tych klasycznych po utwory współczesne. Pomimo oczywistego podobieństwa fabuły, każda ze szkół wniosła coś „swojego”, zarówno w postaci tradycyjnych kolęd śpiewanych a capella przez uczniów z Bełdy, pięknej gry na wiolonczeli i skrzypcach w wykonaniu uczennic z Rydzewa, oryginalnych nawiązań fabularnych do problemów nurtujących dzisiejsze rodziny przez aktorów z Łabętnika, jak i zabawnej prezentacji charakterystycznych strojów i tańców różnych stron świata przez dzieci z Tajna Starego. Jednak werdykt musiał zapaść i pomimo docenienia przez ks. proboszcza Hieronima Mojżuka każdego z występów, jury (przewodniczący – Burmistrz Rajgrodu – Ireneusz Gliniecki, radna – Anna Graczewska, inspektor ds. oświaty UM – Wiesława Milewska oraz dyrektor DK w Rajgrodzie – Maria Fliszewska) wyłoniło następujących zwycięzców: I miejsce – SP w Łabętniku, II miejsce – SP w Tajnie Starym, III miejsce – SP w Rydzewie. Zwycięzcy otrzymali z rąk księdza proboszcza dyplomy oraz, tradycyjnie już, nasz regionalny przysmak – sękacz. Warto zauważyć fakt, iż uczennica rajgrodzkiej szkoły – Weronika Matysiewicz z kl. I (odgrywająca rolę Maryi) – otrzymała wyróżnienie indywidualne. Przedstawiciele pozostałych szkół otrzymali wyróżnienia i kosze słodkości. Na zakończenie ksiądz proboszcz podziękował wszystkim (szczególnie gospodarzowi miejsca – dyrektorowi Andrzejowi Graczewskiemu, nauczycielom, katechetom, członkom jury, Akcji Katolickiej oraz obsłudze kuchni) za wkład pracy, dzięki któremu uroczystość już ponad ćwierć wieku zachowuje swą niezmienną formę.

Emilia Skowronek