Informacje dotyczące konsultacji klas IV-VII

W związku z możliwością prowadzenia od 1 czerwca 2020 r. do  7 czerwca 2020 r. za zgodą rodziców dobrowolnych konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas IV-VII poproszę o zgłaszanie przez rodziców/opiekunów prawnych chęci uczestnictwa  dziecka w konsultacjach z poszczególnych przedmiotów  pisemnie/elektronicznie bądź telefonicznie do sekretariatu szkoły (zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl / 86 272 14 16). Do 7 czerwca nadal będzie możliwość prowadzenia konsultacji ze wszystkich przedmiotów w klasie VIII. Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia(ów), a także warunków szkoły. Konsultacje będą indywidualne bądź grupowe. O harmonogramie konsultacji informować będą wychowawcy klas oraz zostanie on zamieszczony w poniedziałek do godziny 15.00 na stronie internetowej szkoły. Wszyscy uczniowie korzystający z konsultacji powinni obowiązkowo mieć obuwie zmienne. Dowóz na konsultacje w zakresie własnym rodziców.

Procedury bezpieczeństwa

Deklaracja uczestnictwa w konsultacjach z nauczycielami