Obrazek z rysunkiem człowieka i napisem konsultacje w dymku nad głowa.

Informacje dotyczące konsultacji klas IV-VII

Informacje dotyczące konsultacji klas IV-VII

W związku z możliwością prowadzenia od 1 czerwca 2020 r. do  7 czerwca 2020 r. za zgodą rodziców dobrowolnych konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas IV-VII poproszę o zgłaszanie przez rodziców/opiekunów prawnych chęci uczestnictwa  dziecka w konsultacjach z poszczególnych przedmiotów  pisemnie/elektronicznie bądź telefonicznie do sekretariatu szkoły (zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl / 86 272 14 16). Do 7 czerwca nadal będzie możliwość prowadzenia konsultacji ze wszystkich przedmiotów w klasie VIII. Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia(ów), a także warunków szkoły. Konsultacje będą indywidualne bądź grupowe. O harmonogramie konsultacji informować będą wychowawcy klas oraz zostanie on zamieszczony w poniedziałek do godziny 15.00 na stronie internetowej szkoły. Wszyscy uczniowie korzystający z konsultacji powinni obowiązkowo mieć obuwie zmienne. Dowóz na konsultacje w zakresie własnym rodziców.

Procedury bezpieczeństwa

Deklaracja uczestnictwa w konsultacjach z nauczycielami

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: