Pozyskane wsparcie przez Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy na realizację zadania „Otwarci na kulturę”

Pozyskane wsparcie przez Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy na realizację zadania „Otwarci na kulturę”

Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy z siedzibą w Grajewie z przyjemnością informuje, że w ramach ubiegłorocznej edycji konkursu „Fundacja PZU z Kulturą” organizowanego przez Fundację PZU pozyskało dotację na realizację zadania pn. „Otwarci na kulturę”. W konkursie zgłoszono 240 wniosków, z czego 39 otrzymało dofinansowanie.

Realizowane przez nas działanie ma na celu umożliwienie jak największej ilości młodzieży szkolnej pochodzącej z obszarów wiejskich i miast do 30 tys. mieszkańców dostępu do tzw. kultury wysokiej i zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego na poziomie ogólnopolskim. Projekt zakłada organizację w dniach 9, 10 i 12 stycznia 2018 r. wyjazdu do Warszawy, w tym: zwiedzanie Muzeum Narodowego, udział w spektaklu „Mały Książę” w Teatrze Roma, wizytę w Centrum Nauki Kopernik oraz przeprowadzenie (po zakończonych wyjazdach) warsztatów kulturalnych.

W naszych działaniach udział weźmie 125 uczniów klas VI-VII oraz 14 nauczycieli następujących szkół podstawowych:

  1. Szkoły Podstawowej nr 1 im. K. I. Gałczyńskiego w Grajewie,
  2. Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza w Grajewie,
  3. Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie,
  4. Szkoły Podstawowej w Radziłowie,
  5. Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rajgrodzie,
  6. Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Szczuczynie,
  7. Szkoły Podstawowej w Wierzbowie.

Organizacja interesującego i rozwijającego wyjazdu otworzy młodzież na świat, kulturę, doznania emocjonalne. Uczestnictwo w projekcie będzie okazją do nabywania właściwych zachowań w różnych miejscach kultury, wzbudzi potrzebę aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, uwrażliwi na piękno i kulturę słowa.

 

Przewodniczący Zarządu
/-/
Stanisław Szleter

Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy tworzą:
Miasto Grajewo, Gmina Grajewo, Gmina Radziłów, Gmina Rajgród, Gmina Szczuczyn
www.stowarzyszeniebiebrza.pl

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl