100 lat Niepodległej!!!

100 lat Niepodległej!!!

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” apel pod takim hasłem odbył się 9 listopada 2018 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rajgrodzie. O godzinie 11.11 wszyscy zebrani zaśpiewali 4 zwrotki Hymnu Narodowego. Następnie dyrektor szkoły Pan Andrzej Graczewski powitał przybyłych gości w osobach: Pana Burmistrza Rajgrodu Ireneusza Glinieckiego, Pana Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie  Marka Kostrzewskiego, Panią Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Rajgrodzie Annę Arciszewską, Panią Kierownik Opieki Społecznej w Rajgrodzie Joannę Hader.

W dalszej części Dyrektor przypomniał historię naszej Ojczyzny w drodze do odzyskania niepodległości. Nawiązaniem do walki o niepodległość była część artystyczna w wykonaniu uczniów z klas czwartych i szóstej. Podczas apelu wręczono podziękowania, grawertony za wkład pracy w rozwój naszej szkoły:

– Pani Longinie Zawadzkiej za wykonanie wielu strojów na występy uczniów,

– Panu Janowi Tarnackiemu za utwory pisane o naszej „małej Ojczyźnie”, które są wykorzystywane przez naszych uczniów przy różnych okazjach.

Na zakończenie apelu głos zabrał Burmistrz Ireneusz Gliniecki, który podziękował uczniom za występ i nauczycielom za przygotowanie uroczystego apelu oraz zaprosił na pozostałe imprezy odbywające się w Rajgrodzie związane ze Świętem Niepodległości.

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: