Podsumowanie współzawodnictwa sportowego

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego

W dniu 25 lutego 2019 roku  w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rajgrodzie z udziałem Posła na Sejm RP Kazimierza Gwiazdowskiego, władz samorządowych powiatu grajewskiego i gmin, dyrektorów szkół oraz nauczycieli wychowania fizycznego dokonano podsumowania powiatowego współzawodnictwa sportowego za rok szkolny 2017/2018. Bardzo dobrze w sportowej rywalizacji szkól zaprezentowała się nasza szkoła, która w klasyfikacji generalnej Igrzysk Młodzieży Szkolnej zajęła II miejsce w powiecie /I lokata w klasyfikacji chłopców oraz IV w klasyfikacji dziewcząt/, natomiast w klasyfikacji Igrzysk Dzieci szkoła zajęła IV miejsce w powiecie /II lokata w klasyfikacji chłopców oraz VI w klasyfikacji dziewcząt/. Dyrektor szkoły – p. Andrzej Graczewski oraz nauczyciele – p. Jan Modzelewski, p. Sebastian Miller z rąk Burmistrza Rajgrodu – p. Ireneusza Glinieckiego oraz Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej – p. Anny Graczewskiej otrzymali puchary ufundowane przez  starostę grajewskiego.

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl