Podsumowanie współzawodnictwa sportowego

W dniu 25 lutego 2019 roku  w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rajgrodzie z udziałem Posła na Sejm RP Kazimierza Gwiazdowskiego, władz samorządowych powiatu grajewskiego i gmin, dyrektorów szkół oraz nauczycieli wychowania fizycznego dokonano podsumowania powiatowego współzawodnictwa sportowego za rok szkolny 2017/2018. Bardzo dobrze w sportowej rywalizacji szkól zaprezentowała się nasza szkoła, która w klasyfikacji generalnej Igrzysk Młodzieży Szkolnej zajęła II miejsce w powiecie /I lokata w klasyfikacji chłopców oraz IV w klasyfikacji dziewcząt/, natomiast w klasyfikacji Igrzysk Dzieci szkoła zajęła IV miejsce w powiecie /II lokata w klasyfikacji chłopców oraz VI w klasyfikacji dziewcząt/. Dyrektor szkoły – p. Andrzej Graczewski oraz nauczyciele – p. Jan Modzelewski, p. Sebastian Miller z rąk Burmistrza Rajgrodu – p. Ireneusza Glinieckiego oraz Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej – p. Anny Graczewskiej otrzymali puchary ufundowane przez  starostę grajewskiego.