Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne

Przypominamy, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie są: 12 czerwca (piątek) oraz 16, 17 i 18 czerwca (dla wszystkich uczniów oprócz klasy VIII, która pisze egzamin ósmoklasisty).

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: