Dodatkowe dni wolne

Przypominamy, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie są: 12 czerwca (piątek) oraz 16, 17 i 18 czerwca (dla wszystkich uczniów oprócz klasy VIII, która pisze egzamin ósmoklasisty).