List dyrektora do uczniów, rodziców i nauczycieli

Szanowne Grono Pedagogiczne i pracownicy szkoły.

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

Rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny 2020/21. Wszyscy znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości. Stanęliśmy przed nowymi wyzwaniami. Mam nadzieję, że nauka w Nowym Roku Szkolnym będzie odbywała się w tradycyjny sposób, że uczniowie będą mogli chodzić do szkoły, by rozwijać własne pasje i zainteresowania. Niech codzienne zaangażowanie i wysiłek włożony w zdobywanie wiedzy i pracę daje wszystkim duże zadowolenie i wymierne efekty edukacyjne oraz uznanie i wsparcie społeczne.

Szanowni Nauczyciele i rodzice – życzę wam wielu zawodowych sukcesów i dumy z osiągnięć waszych podopiecznych i pociech, które będą doskonałym świadectwem waszej ciężkiej pracy.

Drodzy Uczniowie – bądźcie aktywni, ciekawi świata, nie ustawajcie w poszukiwaniach, zadawaniu pytań i rozwijaniu własnych horyzontów.

Wszystkim pracownikom  szkoły przekazuje życzenia wszelkiej pomyślności w nowym roku szkolnym 2020/21.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Graczewski

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: