Informacja dla rodziców uczniów korzystających odpłatnie za obiady w roku szkolnym 2020/2021

Obiady w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dostarczane są do trzech placówek Szkolna 24, Zabielskiego (Przedszkole) i Stanki 14 w jednorazowych pojemnikach – (zupa i drugie danie z surówką), każdy uczeń korzystający z obiadów otrzymuje porcję i ma możliwość zjedzenia na przerwach obiadowych.

Każdego dnia jest liczony obiad więc jeżeli uczeń jest nieobecny w szkole to nie korzysta z obiadu (jest odliczany), na koniec miesiąca każdy uczeń otrzymuje informację o  ilości zjedzonych obiadów oraz kwotę do zapłaty.

Rodzice wpłacają odpowiednią kwotę na konto podane przez firmę dostarczającą posiłki. Dane do rachunku i termin płatności zostanie przekazany uczniom jak również zamieszczony na stronie szkoły w tym miesiącu.

Zgłoszenia ucznia na  posiłki  (lub rezygnację z posiłków) można dokonać telefonicznie (sekretariat szkoły) lub uczeń zgłasza się bezpośrednio do p. Marianny Klimaszewskiej z pisemną  informacją  od rodziców o dopisaniu lub rezygnacji z posiłków do godziny 845 w danym dniu.