Szkolenie „Szkoła w chmurze”

Szkolenie „Szkoła w chmurze”

„Szkoła w chmurze” to temat pierwszego szkolenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie przeprowadzonego w ramach projektu „Szkoła w Rajgrodzie – szkołą kompetencji kluczowych”, Działania 3.1, Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. W projekcie zaplanowano cykl 5 szkoleń. W sumie jest to 18 godzin dydaktycznych. Celem szkoleń jest przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania narzędzi on-line w procesie dydaktycznym. Kwota przeznaczona na ten cel wynosi 3825 zł.

Koordynator projektu

Arkadiusz Klimaszewski

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: