Informacje nauczanie zdalne

Informacje nauczanie zdalne

W związku ze zmianą organizacji pracy szkoły ze względu na wprowadzeniem nowych obostrzeń zajęcia w klasach IV-VIII od 26 października 2020 r. będą realizowane w formie zdalnej.

Uczniowie klas I – III, zerówki, przedszkolaki oraz uczniowie oddziału specjalnego i realizujący zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, mają zajęcia stacjonarne zgodnie z obowiązującym planem.

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli w czasie rzeczywistym tj. zgodnie z planem lekcji. W pierwszym tygodniu z wykorzystaniem e-dziennika oraz platform edukacyjnych e-podręczniki, wsipnet. W trakcie pierwszego tygodnia nauki zdalnej wdrażane będą lekcje online z wykorzystaniem wbudowanej w e-dziennik platformy ZETO Meet. Wszelkie dokładne informacje przekazywane będą rodzicom i uczniom przez wychowawców klas.

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: