wybory do samorzadu uczniowskiego

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 4 października 2022 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Swoich przedstawicieli wybierali uczniowie klas IV – VIII, ważny głos oddał również Pan dyrektor oraz nauczyciele. Po trwającej niespełna tydzień kampanii wyborczej społeczność szkoły przystąpiła do tajnego głosowania, nad którego poprawnym przebiegiem czuwali opiekunowie Samorządu. W skład Komisji Wyborczej wchodziła młodzież naszej szkoły, która była odpowiedzialna również za organizację wyborów i liczenie głosów. Wydarzenie to przebiegło w atmosferze wzajemnego szacunku, a uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem w życie szkoły. Nową przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego jest dobrze znana  społeczności szkolnej Natalia Płaszczyca z kl.VIII a. Zastępcą przewodniczącej SU została Dominika Okurowska z kl.VIII b, natomiast funkcję sekretarza obejmie Oliwia Toczyłowska z kl.VII. Nowo wybranym władzom Samorządu Uczniowskiego gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły. 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 

Najnowsze Wpisy

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: