Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Informujemy, że nasza szkoła, której organem prowadzącym jest Gmina Rajgród, otrzymała wsparcie finansowe na zakup książek oraz promocję czytelnictwa przyznawane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Kwota dofinansowania  wyniosła razem z wkładem własnym  15.000,00 zł. (12.000 zł. z programu i 3.000 zł. wkład własny organu prowadzącego). Dzięki dotacji biblioteka szkolna zwiększy atrakcyjność  księgozbioru poprzez zakup nowości wydawniczych oraz wzmocni zainteresowanie czytelnicze uczniów.

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: