Konkurs o Janie Matejko

Konkursy z okazji roku Jana Matejki

Konkursy z okazji roku Jana Matejki

W piątek, 5 maja 2023 r., w w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Jana Matejki. Celem konkursu było zapoznanie uczniów z życiem i twórczością Jana Matejki w kontekście  uchwalonego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Roku 2023 – Rokiem Jana Matejki oraz upamiętnienie 185 rocznicy urodzin i 130 rocznicy śmierci artysty. Organizatorami konkursu byli: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rajgrodzie oraz Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie. W konkursie udział wzięło 26 uczniów ze szkół podstawowych w Rajgrodzie i Rydzewie. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Katarzyna Truszkowska – nauczyciel historii SP w Rajgrodzie oraz Anna Arciszewska- dyrektor Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie, która po sprawdzeniu testów według przygotowanego klucza odpowiedzi, wydała następujący werdykt:

I. Weronika Krzyżewska kl. V –  SP Rajgród

II.  Mikołaj Gryczkowski kl. VII – SP Rajgród

III. Zofia Sobocińska kl. VIIIa  – SP Rajgród

Wyróżnienia otrzymali:

  • Weronika Zabłocka kl. VI,
  • Cyprian Kostrzewski kl. VIIIa,
  • Julita Witulewska vel Wróblewska kl. V

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbyło się tego samego dnia co konkurs. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy, a laureatom – gratulujemy.

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „MALUJ JAK MATEJKO”

4 maja 2023 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rajgrodzie odbyła się ocena prac, które wpłynęły na konkurs plastyczny „Maluj jak Matejko”. Prace konkursowe oceniała komisja w składzie: Wiesława Zimińska – nauczyciel SP w Rajgrodzie, Małgorzata Wiśniewska – nauczyciel SP w Rajgrodzie, Anna Arciszewska- dyrektor BP w Rajgrodzie.

Komisja przyznała następujące miejsca w konkursie

I. Lena Kulesza kl. II b

II. Dawid Karpiński II b

III. Dominika Bielawska kl. IV b

Wyróżnienie:

  • Klaudia Brzezicka kl. I
  • Nadia Milewska kl. I
  • Iga Karwowska kl. I

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbyło się podczas konkursu wiedzowego w dniu 5 maja 2023 roku.

Wszystkim uczestnikom konkursu, nauczycielom ich przygotowującym oraz rodzicom serdecznie dziękujemy, a laureatom – gratulujemy.

Najnowsze Wpisy

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: