Rajgrodzkie Czytanie

II Rajgrodzkie Czytanie

II Rajgrodzkie Czytanie

5 grudnia 2023 r. odbyło się w naszej szkole II w historii Rajgrodzkie Czytanie. Było to spotkanie poświęcone twórczości pana Jana Tarnackiego – rajgrodzianina, od 50 lat związanego z naszym miasteczkiem, autora pięciu tomów poezji, wielokrotnie nagradzanego, który czynnie działa w Towarzystwie Miłośników Rajgrodu, obecnie pełniąc funkcję prezesa.

Spotkanie rozpoczął dyrektor Andrzej Graczewski, który przywitał zgromadzonych gości oraz społeczność szkolną, podkreślając lokalny charakter uroczystości. Następnie uczniowie klas ósmych: Maja Karwowska i Krzysztof Więckowski, w kilku trafnych sformułowaniach, parafrazując sławnych pisarzy, filozofów, przybliżyli zebranym głęboki sens, jaki niesie za sobą wspaniały wynalazek ludzkości, jakim jest czytanie. Posługując się szeregiem przysłów i cytatów, podkreślili wartość czytania, począwszy od wymiaru związanego z czystą przyjemnością oddawania się tej czynności, przez rozwijanie wyobraźni, możliwość „spotkań” z ludźmi minionych epok, sposób na dotarcie do własnej głębi, po aspekt czysto edukacyjny, kończąc dialog cytatem nawiązującym do słów naszej sławnej noblistki – Wisławy Szymborskiej – nazywającej czytanie najpiękniejszą zabawą, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Po przybliżeniu genezy uroczystości, w nawiązaniu do tegorocznego Narodowego Czytania „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – utworu ważnego dla Polaków, przypominającego czyny narodowowyzwoleńcze, prowadzący zwrócili uwagę, iż historię warto poznawać, ale zaczynając od tej bliższej nam – małej ojczyzny. Przypomnieli ubiegłoroczne spotkanie z lekturą „Opowieści i pieśni znad Jegrzni”, słusznie nazywając ją kompendium wiedzy o naszym miasteczku i jego okolicach. To właśnie jeden z autorów wyżej wymienionej pozycji, lokalny historyk, redaktor „Rajgrodzkich Ech” – Janusz Sobolewski – przybliżył zebranym sylwetkę Jana Tarnackiego, kładąc szczególny nacisk na jego związek z Rajgrodem, wspominając o początkach wspólnej pracy na rzecz lokalnej gazety oraz pojawiających się właśnie w niej pierwszych utworach poety. Podkreślił jego talent w trafnym dostrzeganiu otaczających nas zjawisk i ich umiejętnym komentowaniu w niejednokrotnie zabawnej formie. Jednak poezja Jana Tarnackiego to nie tylko utwory krótkie – fraszki, aforyzmy, ale też refleksyjne, głębokie, filozoficzne, wchodzące w dialog z niekiedy trudną rzeczywistością.

Uczennice: Weronika Krzyżewska i Martyna Dziądziak (przygotowywane przez Joannę Zawadzką), tradycyjnym już w naszej szkole utworem – „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna…”, wprowadziły zebranych w nastrój spotkania. Właściwą część uroczystości rozpoczął gość honorowy – Jan Tarnacki – przybliżając zebranym dwa wiersze: „Moje małe miasteczko” oraz najnowszy utwór – „Ulica Giełguda”, który powstał specjalnie na tę uroczystość. Pan Burmistrz – Ireneusz Gliniecki, pozostając w nurcie utworów o charakterze lokalnym, odczytał utwór – „Pożegnanie lata”. Następnie kolejni goście przybliżyli wiersze z poszczególnych tomów poezji. Utwory nasycone motywami religijnymi, filozoficznymi, pochodzące z tomu „Księżyc mojego ojca”, zaprezentowali: polonistka Emilia Skowronek oraz ks. Sebastian Margiewicz. Natomiast przedstawicielki rajgrodzkich instytucji oraz rodziców odczytały utwory z tomu „Ta ostatnia dekada”. Po czym można było usłyszeć krótkie formy z tomu „Myśli umyślne” w wykonaniu kierownik OPS w Rajgrodzie Joanny Hader i nauczycielki Barbary Kijko, które swoją interpretacją wywołały niejeden uśmiech na twarzach słuchaczy. Jak podkreślili prowadzący – twórczość pana Tarnackiego jest niejednorodna, zarówno pod względem formy, jak i treści. Zauważalne są w niej częste odniesienia do zjawisk współczesnych, czy to politycznych, ale też kulturowych. Często bawi wieloznacznością słów, czego przykład przybliżyli uczniowie czytający utwory z ostatniego tomu „Refleksy pomroczne” z 2018 r. Jan Tarnacki był niejednokrotnie nagradzany za swoją twórczość, otrzymując I nagrodę w V Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Sianokosy poetyckie” oraz wiele wyróżnień, chociażby za utwór „Gliniane figurki”, który prezentowała dyrektor SP w Rydzewie – Agnieszka Klimaszewska. Poeta tworzył też wielokrotnie utwory okolicznościowe, jak ten z okazji powstania rajgrodzkiej promenady – „Serenada-promenada”, parafrazując „Spóźnionego słowika” Juliana Tuwima.

Twórczość Jana Tarnackiego nie sprowadza się jedynie do poezji, co mogliśmy zaobserwować w dalszej części uroczystości, oglądając sztukę w wykonaniu uczniów klasy V a – „U bramy raju” – przygotowaną pod kierunkiem Emilii Skowronek. W tym przypadku pan Tarnacki dokonał adaptacji utworu Henryka Sienkiewicza pod tym samym tytułem. W św. Piotra wcielił się Krystian Matysiak, Anioła zagrała Paulina Policha, Miłość – Kamila Grzymkowska, Sprawiedliwość – Aneta Muczyńska, Litość – Wiktoria Krzyżewska, a Prawdę – Zuzanna Miller. Sztukę zakończył nostalgiczny utwór „Nadzieja” w wykonaniu aktorów, do którego akompaniował ks. Sebastian Margiewicz. Było to wystąpienie bardzo entuzjastycznie odebrane przez widzów, niejako zamykające uroczystość.

Jednak nie zabrakło jeszcze momentów wzruszeń, których przysporzyli poecie przedstawiciele naszej szkoły, na czele z dyrektorem Andrzejem Graczewskim i współorganizatorką uroczystości – Małgorzatą Wiśniewską, składając na jego ręce symboliczne kwiaty oraz słowa uznania za całokształt twórczości. Burmistrz Ireneusz Gliniecki wyraził chęć promowania twórczości poety, proponując mu stworzenie rajgrodzkiego hymnu. Natomiast dyrektor podziękował zebranym za liczne przybycie, docenił także trud włożony w przygotowanie tak dużej uroczystości, dziękując organizatorkom, młodzieży i wszystkim osobom zaangażowanym. Na koniec zachęcał do jak najczęstszego kontaktu ze słowem pisanym, zapraszając do „skarbnicy dusz”, którą jest każda biblioteka.

Emilia Skowronek

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: