PIERWSZAKI CZYTELNIKAMI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PIERWSZAKI CZYTELNIKAMI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PIERWSZAKI CZYTELNIKAMI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

We wtorek  12 grudnia  2023 roku uczniowie klas  pierwszych  zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. 

 Uczniowie  zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych czytelników, regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania książek oraz prośbami książki.

Po takim wprowadzeniu, skupione i poważne uroczycie przyrzekły, że będą czytać i  szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika.

Z okazji ,,pasowania’’ pierwszoklasiści otrzymali książki Justyny Bednarek pt. „Wnuczka antykwariusza”, wydane przez Instytut Książki w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Każde dziecko zostało też obdarowane pakietem młodego czytelnika, zawierającym dyplom czytelnika, list bibliotekarza do rodziców,  prośbę książki oraz drobny upominek. Tego dnia  pierwszaki  po raz pierwszy mogły wypożyczyć książki w bibliotece szkolnej, miedzy innymi nowości biblioteczne zakupione ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Priorytet 3.

Naszym pierwszakom życzymy, aby zawsze towarzyszyła im pasja czytania!

Zapraszamy do naszej biblioteki!

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl