WYNIKI I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO „WSZYSTKO O LESIE” (ETAP SZKOLNY)

WYNIKI I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO „WSZYSTKO O LESIE” (ETAP SZKOLNY)

WYNIKI I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO „WSZYSTKO O LESIE” (ETAP SZKOLNY)

W styczniu tego roku miał miejsce etap szkolny I Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego „Wszystko o lesie”. Jest to konkurs organizowany przez Nadleśnictwo Dojlidy z okazji 100. rocznicy powstania Lasów Państwowych, który ma na celu upowszechnianie wiedzy przyrodniczo-leśnej, podnoszenie świadomości społeczeństwa o odpowiedzialnym korzystaniu z lasu oraz zainspirowanie do działań artystycznych na rzecz promocji ochrony środowiska naturalnego.

Do etapu szkolnego powyższego konkursu przystąpiło 34 uczniów klas IV – VII. Były to 33 prace plastyczne i jedna fotograficzna w kategoriach: las lub pejzaż przyrodniczo-leśny (13 prac), świat dzikich zwierząt/ ptaków (18 prac), świat roślinności/ świat wodny (2 prace) oraz plakat z przekazem do społeczeństwa „Dlaczego musimy chronić przyrodę?” – interakcje między ochroną a użytkowaniem (1 praca). Do wykonania prac wykorzystano różnorodne techniki, wśród których wyróżnić można: szkice ołówkiem, obrazy malowane farbami wodnymi, plakatowymi, kredkami pastelowymi czy kolaże ze sznurka i innych materiałów. Praca fotograficzna została wykonana tradycyjnym aparatem. Komisja konkursowa, biorąc pod uwagę zawarte w regulaminie kryteria takie jak: zgodność pracy z tematem, pomysłowość jego przedstawienia, estetykę, oryginalność, technikę i sposób wykonania pracy oraz przekaz społeczny, oceniła prace i przyznała miejsca w trzech kategoriach.

a) Las lub pejzaż przyrodniczo-leśny:

I miejsce – Kamila Grzymkowska z kl. V a,

II miejsce ex aequo – Julia Gutowska i Kamil Skowroński z kl. V a,

III miejsce ex aequo – Karolina Chodnicka z kl. V b i Maja Dobrzycka z kl. V a.

b) Świat dzikich zwierząt/ ptaków:

I miejsce ex aequo – Szymon Kotowski z kl. V a i Antoni Miliszewski z kl. V b,

II miejsce ex aequo – Wiktoria Krzyżewska i Maja Niedzwiedzka z kl. V a,

III miejsce – Magdalena Supińska z kl. V b.

c) Świat roślinności/ świat wodny:

I miejsce – Martyna Dziądziak z kl. VII,

II miejsce – nie przyznano,

III miejsce – Anita Supińska z kl. V b.

Wszystkie powyższe prace awansowały do kolejnego etapu konkursu, którego wyniki poznamy w marcu. Komisja konkursowa przewidziała również 8 wyróżnień. Były to prace uczniów: Julii Czarneckiej z kl. V b, Pauliny Polichy z kl. V a, Zuzanny Miller z kl. V a, Anety Muczyńskiej z kl. V a, Wojciecha Chrościelewskiego z kl. V b, Dominiki Bielawskiej z kl. V b, Zuzanny Kalickiej z kl. V b oraz Patrycji Nowickiej z kl. VI.

6 lutego miało miejsce w naszej szkole uroczyste ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców. Emilia Skowronek przybliżyła zebranym ideę konkursu, podziękowała za liczne uczestnictwo, zaangażowanie, pomysłowość i wysoki poziom artystyczny prac, natomiast dyrektor Andrzej Graczewski wraz z jedną z jurorek konkursu – Małgorzatą Wiśniewską – wręczyli zwycięzcom dyplomy oraz nagrody, a także upominki osobom wyróżnionym. Każdy uczestnik otrzymał drobny upominek za udział. Wśród nagród znalazły się chociażby piękne albumy zwierząt naszych lasów, powerbanki, worki ekologiczne, magnesy czy kubeczki-niespodzianki. W tym miejscu pragniemy złożyć serdeczne podziękowania sponsorowi nagród – Nadleśnictwu Rajgród.

Za niespełna miesiąc dowiemy się, jak nasi uczniowie poradzili sobie, stając w szranki z innymi uczestnikami konkursu z całego województwa podlaskiego. Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki, mając nadzieję na reprezentację naszej szkoły w finałach wojewódzkich.

Emilia Skowronek

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: