Warsztaty ekologiczne

Warsztaty ekologiczne

Warsztaty ekologiczne

W ubiegłym tygodniu dzieci z grup „Tygryski” i „Jeżyki” uczestniczyły w warsztatach ekologicznych będących częścią projektu „Uczymy się przeciwdziałać emisjom” realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy. Projekt ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych w zakresie przeciwdziałania emisjom. We wtorek 20 lutego 2024 r. odwiedzili nas trenerzy – Państwo Anna i Andrzej Mydlińscy. W ciekawy sposób przekazali wiedzę na temat źródeł zanieczyszczeń, roli drzew, krzewów i porostów, ochrony powietrza i zagrożeń wynikających z emisji pyłów oraz szkodliwości gazów dla środowiska i człowieka.

Na zakończenie, za pomocą koła fortuny, sprawdzono wiedzę najmłodszych. Dzieci z entuzjazmem i trafnie odpowiadały na zadawane pytania. W nagrodę za aktywny udział otrzymały upominki w postaci gipsowych figurek zwierząt Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: