Warsztaty

Warsztaty ekologiczne

Warsztaty ekologiczne

19 lutego 2024r grupę ,,Kotki” i grupę 6 latków odwiedzili trenerzy – Państwo Anna i Andrzej Mydlińscy, którzy przeprowadzili warsztaty ekologiczne będące częścią projektu „Uczymy się przeciwdziałać emisjom” realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy. Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej, upowszechnienie wiedzy, kształtowanie postaw proekologicznych w zakresie przeciwdziałania emisjom. Państwo Mydlińscy w ciekawy sposób przekazali wiedzę dotyczącą powietrza, czym ono jest, na czym polega jego ochrona, jakie są rodzaje zanieczyszczeń, jakie działania powoduje zanieczyszczenie powietrza, jaki wpływ zanieczyszczone powietrze ma na nasze zdrowie i jakie są sposoby, aby poprawić jakość powietrza. Wyjaśnili dzieciom, co to jest emisja, jakie są przyczyny i konsekwencje niskiej emisji. Dzieci dowiedziały się również jak można ograniczyć emisję zanieczyszczeń i co zrobić, aby oszczędzić energię i wpłynąć w ten sposób na zmniejszenie emisji. Porozmawialiśmy o smogu, jak z nim walczyć, jakie są czynniki sprzyjające smogowi, jak zapobiegać jego powstawaniu i w jaki sposób się przed nim chronić. Nie zabrakło również tak ważnego tematu, jak segregacja odpadów.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się koło fortuny, za pomocą którego dzieci miały okazję wykazać się zdobytą wiedzą, przy okazji dobrze się przy tym bawiąc. Dzieci były zachwycone warsztatami, w nagrodę za aktywny udział w otrzymały miły upominki w postaci figurek zwierząt Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: