Żywa lekcja historii z grupą Rekonstrukto

Żywa lekcja historii z grupą Rekonstrukto

Żywa lekcja historii z grupą Rekonstrukto

20 lutego  w naszej szkole grupa artystyczna „Rekonstrukto” z Lublina zaprezentowała pokaz historyczny pt. „Powstanie Styczniowe”. Prowadzący barwnie opowiadał o okolicznościach utraty niepodległości przez Polskę, o rozbiorach i polityce zaborców. Najwięcej uwagi zostało poświęcone Powstaniu Styczniowemu, które wybuchło w 1863 roku i było najdłuższym zrywem niepodległościowym Polaków.  Pokaz uatrakcyjniły odpowiednie stroje, rekwizyty i różnorodna kolekcja uzbrojenia. Spowodowało to zainteresowanie jak i zaangażowanie uczniów, którzy aktywnie włączyli się w jego przebieg. Mogli oni bowiem bezpośrednio i z bliska zapoznać się z właściwym umundurowaniem i uzbrojeniem wykorzystywanym m.in. w Powstaniu Styczniowym.

Była to lekcja, która przypomniała o tych ważnych i szczególnych wydarzeniach z historii naszego kraju.

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl