Nauczanie zdalne 23-25.03.2020 r.

W poniższej wiadomości zostały zamieszczone linki z materiałami powtórzeniowymi dla klas 1-8 z poszczególnych przedmiotów zgodnie z planem nauczania od 23-25.03.2020 r. W przypadku problemów związanych z wykonaniem zadań należy kontaktować się emeilem bądź telefonicznie z wychowawcami klas.

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5 a

Klasa 5 b

Klasa 6 a

Klasa 6 b

Klasa 7 a

Klasa 7 b

Klasa 8